[English below]

Soms komt je als festival voor heel lastige keuzes te staan, of word je geconfronteerd met een realiteit die je liever niet onder ogen zou willen zien. Maar voor deze kunnen we echt de ogen niet sluiten. De kaartverkoop voor deze editie van het (Rock) Alive Festival is zo dermate tegengevallen dat het niet verantwoord is om door te gaan. Wij zijn tot onze oprechte spijt genoodzaakt om het Alive festival te annuleren. Daarmee komt een eind aan een reis die vijf jaar geleden met een heleboel passie en enthousiasme voor de christelijke muziekscene is begonnen. Dat maakt het voor ons des te zuurder om nu deze keuze te moeten maken.

We willen alle mensen die voor deze editie wel een ticket gekocht hebben heel erg bedanken voor de steun, evenals de artiesten en partners die vertrouwen hadden in onze plannen. En ook al die mensen die op eerdere edities aanwezig zijn geweest, heel erg bedankt. De emailadressen van eenieder die een ticket gekocht had zijn bij ons bekend, en krijgen hier ook nog een berichtje over. Hierin zal ook verdere informatie staan over teruggave van de aangekochte tickets.

No longer Alive…

Once in a while you will be faced with hard decisions as a festival, or are you confronted with a reality you rather wouldn’t be in. But the one we are facing now just can’t be ignored. The ticketsales for this edition of the (Rock) Alive festival have been disappointing so much that it’s no longer sensible or justified to continue. So to our deepest regrets we see no other way than to cancel the whole festival. This also puts an end to a journey that started five years ago with a whole lot of passion and enthusiasm for the Christian music scene. That even adds to the regret we feel for having to make this decision.

We would like to thank all the people who did buy a ticket for this edition of the festival for their support, even as all the artists and partners that have put their faith in our plans. Also all the people that attended earlier editions of the festival, thanks very much. The emailaddresses of everyone that bought a ticket is known to us, so they will be receiving an email about all this. This will also contain more information about the refunding of the bought tickets.