reck logo

Stichting Reck wil jongeren helpen hun talenten in te zetten om het Koninkrijk van God op een relevante manier bekend te maken, in de breedste zin van het woord. Reck betekent zorgen, bezorgd zijn om. Het is het tegenovergestelde van het Engelse woord reckless, dat staat voor roekeloos zijn.

Reck is niet bezorgd, maar wil zorg dragen voor talenten van jongeren.

Reck wil jongeren de ruimte geven om zich te ontplooien en ondersteunt hen zodat zij hun talenten in kunnen zetten om het Koninkrijk van God op een relevante manier bekend te maken, in de breedste zin van het woord.

Jongeren lopen over van creativiteit en ambities. Daarom wil Reck jongeren helpen hun energie te kanaliseren om zo tot hun doel te komen, om ideeën uit te werken tot concepten, en concepten tot eindproducten. Dat kunnen kunstvormen zijn in de vorm van muziek, theater, film en/of een andere vorm.

Reck is laagdrempelig en dus toegankelijk. Reck is klein, maar heeft een netwerk van professionals in de muziek- en kunstwereld.

Kijk voor meer informatie op de site van Stichting Reck